Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Lundeqvists stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Sedan minst 1/10 av den årliga avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning användas till utdelande av anslag för att främja vetenskaplig forskning inom skeppsbyggnadskonsten och därvid i första hand den forskning och forskarutbildning, som bedrives av Kungl Teknikska Högskolan i Stockholm.

Detaljer

Fondnamn

Lundeqvists stiftelse

Huvudman

KTH Stiftelse- och ekonomiförvaltningen

Postadress

KTH Stiftelse- och ekonomiförvaltningen

Postnummer

10044

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-7906000

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *