Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

LOs Utlandsstipendier

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Medlemmar anslutna till något LO-förbund kan söka stipendier för studier utomlands.

Detaljer

Fondnamn

LOs Utlandsstipendier

Huvudman

LOs skolenhet

Postadress

LOs skolenhet

Postnummer

10553

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-7962500

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Studierna, som ska omfatta en utlandsvistelse på minst 4 veckor, ska gälla fackliga, sociala eller ekonomiska frågor. Stipendiet kan tilldelas såväl funktionärer anställda av fackföreningsrörelsen som aktivt verksamma fackföreningsmedlemmar.

Ansökan

Ansökan ska lämnas före 1 mars respektive 1 oktober. Den ska innehålla en detaljerad studie- och resplan, uppgift om språkkunskaper och vilka kontakter och referenser som kommer att utnyttjas. Dessutom ska den innehålla en detaljerad kostnadskalkyl för resan och följas av en rekommendation från avdelning och förbund.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *