Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Lions Club

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Till den som bedriver eller under sommaren eller nästa läsår ämna bedriva yrkesinriktade studier utomlands.

Detaljer

Fondnamn

Lions Club

Huvudman

c/o Lion Rolf Aldebert

Postadress

Viskärsgatan 4

Postnummer

57240

Ort

OSKARSHAMN

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 0491-84213

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ungdomar 16-25 år. Skall vara eller varit mantalsskriven i Oskarshamn minst 5 år.

Ansökan

15 april. Stipendiat skall skriftligen eller muntligen vid besök på klubbmöte efter utlandsvistelsen redogöra för de av stipendierna avsedda studierna.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *