Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Lena Lundbergs minnesfond för lärarstuderandes kompetensutveckling.

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stipendium kan delas ut för att möjliggöra deltagande i undervisning eller utbildning utöver ordinarie utbildning. Företrädesvis till föreläsningar, deltagande i konferenser, fackliga studier o dyl med betydelse för det kommande läraryrket.

Detaljer

Fondnamn

Lena Lundbergs minnesfond för lärarstuderandes kompetensutveckling.

Huvudman

Lärarnas Riksförbund

Postadress

Box 3529

Postnummer

10369

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-613 2700

Ansökan och stadgar

Öppen för

Medlem i Lärarnas Riksförbund, lärarstuderande och studerande vid studie- och yrkesvägledarutbildningar. Även förbundet Studs lokalföreningar kan söka för liknande ändamål. Stipendium utdelas ej retroaktivt.

Ansökan

Tidigast 7 december senast 7 januari årligen på särskild blankett som kan beställas från förbundet eller hämtas från ovanståande hemsida. UTDELNING: Under mars.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *