Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Laszlo Tabar´s Stiftelse för radiologisk forskning och utbildning

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att främja forskning, kunskapsutveckling och undervisning inom områden anknutna till mammografi och annan radiologi. Forskningen skall finansieras av Stiftelsens egna medel eller utföras med finansering av forskningsråd och fonder samt på uppdrag av företag och andra organisationer. Forskningsresultat av allmänt intresse skall publiceras på lämpligt sätt. Stiftelsen skall även medverka till bildandet av liknande organisationer i andra länder samt till bildandet av utbildningsföretag eller andra lämpliga organisationer i syfte att utnyttja och sprida forskningsresultat. Stiftelsen kan även finansiellt understödja organisationer och företag vilkas inriktning och verksamhet är förenliga med Stiftelsens ändamål.

Detaljer

Fondnamn

Laszlo Tabar´s Stiftelse för radiologisk forskning och utbildning

Huvudman

Britsarvsvägen 36

Postadress

Britsarvsvägen 36

Postnummer

79136

Ort

FALUN

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

Epost

Web

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *