Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Lars Waxins stiftele

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Främja utbildning av personer verksamma som företagare inom Arboga kommun, vars verksamhet utvecklat och stärkt ortens näringsliv. Saknas förtjänt mottagare verksam i Arboga, får mottagare veksam på annan ort komma i fråga. Utbildningen skall avse ämnen som förekommer i kursplaner vid universitet eller annan läroanstalt och inhämtas av destinatären på läroanstalt där undervisningen vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Utbildningen skall i det enskilda fallet syfta till att företagarn ges större insikt i och förståelse för familjeföretagarnas särskilda villkor inom och utom Sverige och samtidigt ge företagaren bättre förutsättningar att fullfölja sin affärsidé.

Detaljer

Fondnamn

Lars Waxins stiftele

Huvudman

c/o Ulla Engberg

Postadress

Västansjö Vallberga 718

Postnummer

73297

Ort

ARBOGA

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 070-2011865

Epost

Web

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt

Telephone


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *