Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att stödja vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsekonomi, företagsekonomi och teknologi. Ändamålet främjas genom bidrag till universitet, handelshögskolor och tekniska högskolor i Sverige eller till personer verksamma vid dessa institutioner. Bidragen skall avse klart definierade forskningsinsatser.

Detaljer

Fondnamn

Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning

Huvudman

L E Lundbergföretagen AB

Postadress

Box 14048

Postnummer

10440

Ort

Stockholm

Land

Sverige

Kontakt

Ansökan och stadgar

Öppen för

Enskilda och juridiska personer. Stöd kan utgå till såväl seniora forskare som doktorander. Stöd utgår normalt för en projekttid om 1-3 år. Stöder projekt som förenar tekniska/naturvetenskapliga och ekonomiska ansatser och som därvid sätter teknikens roll för företags konkurrenskraft i fokus. Området rymmer företagsekonomisk och tekniskt orienterad forskning som rör dynamiken i förloppen, d v s byggandet, utvecklandet och exploaterandet av företags tekniska kunnande. Projekt som är inriktade på produktions- och produktutveckling hör också hemma inom området, liksom de som rör förutsättningarna för ett innovativt klimat, entrepenör- och intrapenörskap.

Ansökan

Senast 18 februari för projekt beskrivning, som skall vara max 3 stk A 4 sidor. Denna beskrivning avgör sedan om projektansökar inviterast till att skicka in en komplett ansökan, med tidsfrist 11 mars. Se hemsidan för mer information.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *