Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Landshövding Elof Lindbergs fond

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stöd för vetenskaplig forskning, företrädesvis med norrländsk anknytning. Bidrag kan utgå till fältarbeten, forskningsresor, tryckning, arkivarbete m.m. Skärskilt uppmuntras forskning utanför universitet och högskolor.

Detaljer

Fondnamn

Landshövding Elof Lindbergs fond

Huvudman

Skytteanska Samfundet

Postadress

Pl 7634

Postnummer

90712

Ort

UMEÅ

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 090-7865000

Epost

Web

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Senast 10 november, kräver ingen särskild blankett. Den bör innefatta en beskrivning av projektet, ett CV samt intyg från nnågon som är insatt i ämnet.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt

Telephone


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *