Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

L M Forsblads stipendium

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stipendium till mindre bemedlad yngling som genomgått högre allmänna läroverket i Skara och som efter inskrivning vid teologisk fakultet undergått teoretisk examen och ämnar bli präst. Företräde till prosten Forsblad eller person från Tådene eller Ryda pastorat

Detaljer

Fondnamn

L M Forsblads stipendium

Huvudman

Skara domkapitel

Postadress

Box 133

Postnummer

53222

Ort

SKARA

Land

Sverige

Kontakt

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ledigförklaras under hösten.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *