Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

L.J. Boëthius stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Syfte är att ge nervsjuka stöd och hjälp genom lämplig vård. Stiftelsens avkastning användas för att hjälpa med nervsjukdom behäftade, mindre bemedlade, dock icke av stat eller kommun avsevärt understödda, svenska medborgare, vilkas fysiska och psykiska lidande kan, om icke fullständigt botas, så åtminstone lindras eller förbättras. Det förutsättes vidare att de hjälpsökande inte är behäftade med missbrukssjukdomar, psykotiska tillstånd eller svårare fysiska handikapp. Bidrag kan inte lämnas till enskild för vård och behandling och inte heller utbildning.

Detaljer

Fondnamn

L.J. Boëthius stiftelse

Huvudman

c/o Kerstin Bendz

Postadress

Box 24048

Postnummer

10450

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Ansökan och stadgar

Öppen för

Målgrupper är patienter med affektiva sjukdomar, ångesttillstånd av varierande genes, sociala fobier, självmordsbenägenhet och liknande tillstånd. Företräde ges projekt som gäller unga män. Vidare ges företräde åt sökande som är bredda att utveckla strategier och projekt som syftar till en systematisk utvärdering av behandlingsresultaten.

Ansökan

Under mars månad, ring för närmare information. Ingen särskild blankett erfordras. Ansökan i 7 exemplar. Ansökan skall innehålla en beskrivning av projektet, inklusive hur utvärderingen ska ske, med en kortfattad (högst en sida) sammanfattning för lekmän, sökandes meritförteckning samt ett budgetförslag. Sökade som tidigare beviljats medel ut stiftelsen skall till ansökan foga en redogörelse över det hittills utförda arbetet.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *