Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Kungl Sällskapet Pro Patria

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Pro Patria delar ut ekonomiskt bidrag till familjer med barn och ungdomar upp till 21 år. Syftet med bidragen är att de ska förgylla tillvaron för de unga. Pro Patria lägger stor vikt vid att bidraget har en direkt och konkret effekt för det enskilda barnet eller ungdomen. Den sökande ska vara bosatt och mantalsskriven i Sverige. Bidrag ges inte som periodiskt understöd och kan inte sökas två år i rad. 

Detaljer

Fondnamn

Kungl Sällskapet Pro Patria

Huvudman

Brahegatan 60

Postadress

Brahegatan 60

Postnummer

11437

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-6678688 Mån- tor 10.00 – 12.00

Ansökan och stadgar

Öppen för

Enskilda och organisationer som verkar i Sverige inom områden: 1 – Barn och ungdomar upp till 21 års ålder för vård, uppfostran och utbildning, samt dera familjer. 2 – Organisationer som arbetar med barn och ungdomar (åldersgräns upp till 21 års ålder) Vi kommer att prioritera ansökningar, där vårt mindre bidrag gör att en viss verksamhet kan genomföras till fullo. Ansökningar av den storleksordning att vi upplever att vårt bidrag endast påverkar verksamheten marginellt kommer inte att beviljas. Vi ger inte bidrag två år i rad. Det uppges att bidrag inte ges till enskildas tandvård .

Ansökan

På särskild blankett som rekvireras från Sällskapets kansli. För privatpersoner skall ansökan inges före den 1 oktober. Utbetalning sker löpande dock senast under december månad. Endast en ansökan per familj och år. För föreningar skall ansökan inges före den 31 mars. Se Sällskapets hemsida för mer information.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *