Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stiftelsen kan 1 – Ge stipendier åt elever vid gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län 2 – Ge stipendier åt studerande vid universitet och högskolor i Sverige 3 – Lämna understöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Detaljer

Fondnamn

Kungl och Hvitfeldtska Stiftelsen

Huvudman

Kenneth Odéus

Postadress

Postbox 2221

Postnummer

40314

Ort

Göteborg

Land

Sverige

Kontakt

Ansökan och stadgar

Öppen för

1 – Elev som är född i landskapet Bohuslän eller Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudiena påbörjades. 2 – Universitets- och högskolestipendium kan tilldelas studerande, som uppfyller alla följande kriterier: – Innehar slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborg och Bohus län – Född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när gymnasiestudierna påbörjades inom stiftet – Mindre bemedlad – Inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier 3 – Doktorander som studerar vid Göteborgs universitet eller någon av de andra högskolorna i Västra Götalands och Hallands län

Ansökan

1 – Inlämnas senast 15 september respektive 15 mars på särskild blankett till respektive gymnasium. 2 – Inlämnas senast 9 oktober på särskild blankett till din högskola som ska ge sitt utlåtande och inge ansökan till stiftelsen senast 4 november. 3 – Inlämnas senast 31 december respektive 31 januari på särskild blankett till stiftelsen. Se hemsidan för mer information och ansökningsblanketter.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *