Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Kulturstipendium

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stipendiet skall stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden.

Detaljer

Fondnamn

Kulturstipendium

Huvudman

Alvesta kommun

Postadress

Kultur & Bibliotek

Postnummer

34280

Ort

ALVESTA

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 0472-15000

Ansökan och stadgar

Öppen för

Enskild person, kommunanknytning är en förutsättning och särskild hänsyn tas till yngre konstnärers möjlighet att fortsätta inom kulturens område. Det kan t.ex. gälla att genomföra olika typer av påbörjad utbildning.

Ansökan

Senast den 15 oktober på särskild blankett. För mer information och ansökningsblankett se kommunens hemsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *