Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Kulturstipendier

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Kommunen har ca 50 kulturstipendier att fördela. Dessa är avsedda för all form av konstnärlig verksamhet och delas ut som rese-, arbets-,prosjekt- eller honnörsstipendium.

Detaljer

Fondnamn

Kulturstipendier

Huvudman

Göteborg Stad

Postadress

Norra Hamngatan 8, plan 2

Postnummer

41114

Ort

GÖTEBORG

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 031-3683200

Ansökan och stadgar

Öppen för

Stipendiat ska vara folkbokförd och konstnärligt verksam i Göteborg. Enligt praxis tilldelas inte stipendium till den som har mottagit stipendium från Göteborgs Stads kulturnämnd inom de senaste åtta åren.Stipendiat ska inneha konstnärlig utbildning alternativt bedrivit dokumenterad och professionell konstnärlig verksamhet av hög kvalitet under minst tre år. Dokumenterad konstnärlig verksamhet innebär att stipendiaten ska vara/har varit recenserad, kontrakterad eller representerad i olika konstnärliga sammanhang. Stipendium ges ej till person som uppbär statlig inkomstgaranti för sin konstnärliga yrkesverksamhet, ej heller till studerande.

Ansökan

Senast 06 december på särskild blankett som finns på hemsidan. Ansökan kan postas eller inlämnas till kulturförvaltningen på ovanstående adress. Inlämning per e-post godkänns inte.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *