Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Konsul Herman Rhodins Minnesstiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att användas för att bereda understöd åt församlingen tillhörande behövande åldringar – i främsta rummet sådana, som uppnått en ålder av 75 år. Intet understöd får utgå med mindre belopp än trehundra kronor (300 kr) per år och understödstagare. Då understöd ett år beviljats en åldring, bör han eller hon komma i åtnjutande av understödet även de därpå följande åren, så länge han eller hon lever och är i behov av understödet.

Detaljer

Fondnamn

Konsul Herman Rhodins Minnesstiftelse

Huvudman

Adolf Fredriks församling

Postadress

Box 3270

Postnummer

10365

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-207076

Epost

Web

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt

Telephone


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *