Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Kommunens bidrag till lokalkostnader

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Om din förening behöver en lokal kan ni få hjälp med hyra eller investeringar. Det kan också finnas möjlighet att få hjälp med kostnader för drift och underhåll av olika anläggningar. De flesta kommuner ger ekonomiskt stöd till föreningar. Stöden ser olika ut i olika kommuner. Att lämna föreningsbidrag är helt frivilligt för kommunerna. Anledningen till att kommunerna stödjer föreningar är att de skapar ett fritidsutbud och fostrar ungdomar. Det är alltså viktigt att föreningarna är demokratiskt uppbyggda och har en verksamhet som samhället kan ställa upp på. Föreningen ska vara demokratisk och öppen för alla. Verksamheten ska inte bidra till positiva attityder till våld, rasism, missbruk och liknande. Kostnaderna måste godkännas för att föreningen ska få bidrag. Om föreningen anses ha möjligheter att bidra till finansieringen genom eget arbete och eget kapital kan chanserna att beviljas bidrag öka.

Detaljer

Fondnamn

Kommunens bidrag till lokalkostnader

Huvudman

Postadress

Postnummer

Ort

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

Epost

Web

Ansökan och stadgar

Öppen för

Som regel ska det vara en ideell förening som söker bidraget. Att föreningen ska vara ideell innebär att verksamheten inte får vara vinstdrivande. Föreningen ska ha antagit stadgar och valt styrelse. För att föreningen ska anses bildad måste ni haft ett första möte. I vissa kommuner ska föreningen dessutom funnits under ett visst antal månader innan du kan ansöka om bidrag. Föreningen ska ha ett visst antal medlemmar. Hur många medlemmar föreningen måste ha och vilken ålder de ska ha varierar mellan olika kommuner. I Stockholm och Luleå måste föreningen ha tjugo medlemmar. I Göteborg räcker det att föreningen har femton medlemmar. Medlemmarna ska vara i en viss ålder. Vilken ålder medlemmarna ska ha varierar mellan olika kommuner. I ungefär hälften av kommunerna ska ungdomarna vara under tjugo år. I den andra hälften ska de vara under tjugofem år. I Göteborg och Stockholm ska medlemmarna vara mellan sju och tjugo år. I Luleå kan medlemmarna vara mellan sju och tjugofem år. I vissa kommuner kan det dessutom finnas krav på att föreningen är ansluten till en riksorganisation.

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *