Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Knut Pihlströms stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Skall användas till understöd åt behövande pensionärer eller handikappade inom kommunen; dock med företrädesrätt för donators släktingar. I intet fall får emellertid avkastningen användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel.

Detaljer

Fondnamn

Knut Pihlströms stiftelse

Huvudman

Linköpings kommun

Postadress

Box 356

Postnummer

58103

Ort

LINKÖPING

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 013-206000

Ansökan och stadgar

Öppen för

Enskilda personer folkbokförda inom kommunen.

Ansökan

Senast mitten av oktober på särskild blankett. För mer information och ansökningsblankett se kommunens hemsida. Annonseras i lokalpress under september.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *