Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Kerstin och Bo Pfannenstills stiftelse för bekämpande av själsliga och nervösa sjukdomar

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att bidraga till bekämpandet av själsliga och nervösa sjukdomar genom att lämna understöd till vetenskapligt forskningsarbete, som avser 1/ utforskning av nämnda sjukdomars orsaker och genes, varvid åsyftas såväl grundforskning som målforskning, 2/ prövning av behandlingsmetoder, vare sig de bygga på resultatet av sådan grund- och målforskning eller på uppslag, härrörande från empirisk erfarenhet. Begreppet själsliga sjukdomar och neuroser fattas här i deras vidaste betydelse.

Detaljer

Fondnamn

Kerstin och Bo Pfannenstills stiftelse för bekämpande av själsliga och nervösa sjukdomar

Huvudman

Advokat Magnus Pfannenstill

Postadress

Östratornsvägen 32

Postnummer

22468

Ort

LUND

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 046-14 16 54

Epost

Web

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt

Telephone


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *