Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Kemiska institutionens resestipendiefond

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Bidrag för resor till och uppehåll vid andra institutioner i Sverige eller utlandet för studier vid dessa eller utförande av speciella forskningsarbeten. Företräde ges åt sökande som erhåller möjlighet att utföra avsett arbete i samråd med specialist vid angiven institution.

Detaljer

Fondnamn

Kemiska institutionens resestipendiefond

Huvudman

Lunds Universitet

Postadress

Box 117

Postnummer

22100

Ort

LUND

Land

Sverige

Kontakt

Ansökan och stadgar

Öppen för

Den som efter avlagd examen vid universitetet, där kemi ingår som huvudämne, under minst 2 år bedrivit forskningsarbete vid den del av kemiska institutionen som tillhör mat-nat fakulteten.

Ansökan

Ledigföklaras under höstterminen vartannat år. Ansökan via hemsidan eller på särskild blankett som rekvireras från expeditionen.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *