Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Karin Boyes litterära pris

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Kommunens skönlitterära pris delas ut till författare som i första hand är verksamma i kommunen och som utkommit med verk i Karin Boyes anda inom de två föregående åren. Med verk förstås i detta sammanhang roman, drama, dikt, novell eller essä eller annat verk på svenska som uppfyller höga litterära och konstnärliga krav.

Detaljer

Fondnamn

Karin Boyes litterära pris

Huvudman

Huddinge Kommun

Postadress

KulturFritid/ Kultur

Postnummer

14185

Ort

HUDDINGE

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-53530505

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Annonseras. På särskild blankett som kan hämtas på kommunens hemsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *