Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Julius och Adla Gerells stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Till kvinnliga handelsbiträden över 40 år, som har sjukersättning på minst halvtid. Du har haft din anställning/verksamhet under minst 12 år, därav övervägande tiden i staden.

Detaljer

Fondnamn

Julius och Adla Gerells stiftelse

Huvudman

Stockholm Stads Stiftelseförvaltning

Postadress

Stadshuset

Postnummer

10535

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-50829800

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperioden under tiden januari -april. Ansökan på särskild blankett som kan beställas från hemsida eller hämtas i receptionen.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *