Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Journalistförbundets Vidareutbildningsstipendier

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stipendiet avser organiserad utbildning, förkovran och kompetensutveckling enligt personlig studieplan (till exempel studieresor, studiebesök på redaktion, deltagande på konferenser eller mässor, men ej högre akademiska studier). Stipendiet är ett bidrag till direkta kostnader i samband med utbildningen, kompetensut­vecklingen eller förkovran (kursavgift, resekostnader, littera­tur, ev logi med mera).

Detaljer

Fondnamn

Journalistförbundets Vidareutbildningsstipendier

Huvudman

Svenska Journalistförbundet

Postadress

Box 1116

Postnummer

11181

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-6137503 Justus Bennet

Ansökan och stadgar

Öppen för

Stipendierna kan sökas av alla som haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller medverkat i tv-produktioner som producerats av, och som sänts i, SVT eller TV4 AB de senaste 10 åren. Även du som haft bilder publicerade i svenska böcker är behörig att söka stipendiet.

Ansökan

Ca 20 februari på särskild blankett. Annonseras i fackpress 2 gånger per år.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *