Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Jönköpings kommuns stipendier vid Högskolan i Jönköping

Beskrivning

ÄNDAMÅL:Stipendier riktas till studenter som genom sina examensarbeten/projektarbeten/uppsatser på en grundläggande nivå (C-nivå), avancerad nivå (D-nivå) eller masternivå föreslår förbättringar, utveckling och förnyelse av kommunens verksamhet. Examensarbetet/projektarbetet/uppsatsen kan behandla frågor kring pedagogik, hälso- och sjukvård, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik likväl som mer allmänna frågor som rör kommunal utveckling, delaktighet, ekonomi mm.

Detaljer

Fondnamn

Jönköpings kommuns stipendier vid Högskolan i Jönköping

Huvudman

Maria Borgström

Postadress

Jönköpings kommun

Postnummer

55189

Ort

Jönköping

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 036-105522

Ansökan och stadgar

Öppen för

Studerande vid Högskolan med examensarbeten/projektarbeten/uppsatser på en grundläggande nivå (C-nivå), avancerad nivå (D-nivå) eller masternivå. Examensarbetet/projektarbetet/uppsatsen ska vara framlagt och godkänt under det innevarande läsåret.

Ansökan

Senast den 15 juni via email till ovanståande kontaktperson. Fyra stipendier delas ut årligen, ett till resp. fackhögskola. Stipendiesumman är 5 500 kr per student eller 11 000 kr per arbete där två eller fler studenter gör ett arbete tillsammans.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *