Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Jonas Nordenssons minnesfond

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stipendiet kan sökas av studerande som bedriver studier i samhällsvetenskapliga ämnen gärna med internationell inriktning. Stipendiet utdelas företrädesvis till student som bedriver forskarutbildning, men även till studenter på magister- och kandidatnivån.

Detaljer

Fondnamn

Jonas Nordenssons minnesfond

Huvudman

Stipendiesekreteraren

Postadress

Drottninggatan 11

Postnummer

75310

Ort

UPPSALA

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 018-4712500

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Studerande, inskriven i Stockholms Nation.

Ansökan

Senast 23 mars. Skall innehålla uppgifter om sökandes inriktning, tidsplan samt en kostnadsberäkning för hur pengarna kommer att användas. Ansökan skall även innehålla en redogörelse av redan erhållna medel för samma ändamål samt uppgifter om basförsörjning, bank och bankkontonummer.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *