Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

John och Johanna Håkanssons stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stipendium till medellös eller mindre bemedlad studerande, som därav gör sig förtjänta.

Detaljer

Fondnamn

John och Johanna Håkanssons stiftelse

Huvudman

Stockholms Universitet

Postadress

Donationsförvaltningen

Postnummer

10691

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-162 000

Ansökan och stadgar

Öppen för

Stipendierna är avsedda för dem som är studerande vid universitetet den termin ansökan inges och som avser att vara det nästkommande läsår.

Ansökan

Senast 15 april på särskild blankett som finns att hämta på universitetets hemsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *