Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

John Hedins Stiftelse för Lidköping, B-fonden

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller att främja vård av behövande åldersstigna, sjuka eller lytta, varvid särskild vikt skall fästas vid åtgärder, som äro ägnade att förebygga eller minska vårdbehov.

Detaljer

Fondnamn

John Hedins Stiftelse för Lidköping, B-fonden

Huvudman

c/o Björn Broberg

Postadress

Vitsippsvägen 1

Postnummer

54243

Ort

MARIESTAD

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 0501-16939 el 070-689 15 35

Ansökan och stadgar

Öppen för

– Föreningar och organisationer i Lidköpings kommun, som bedriver omfattande ungdoms-, hälsovårdande- eller social verksamhet. – Studerande, nu eller tidigare folkbokförda i Lidköpings kommun,som bedriver minst treårig eftergymnasial utbildning inom landet (universitet, högskola, eller motsvarande). – Enskilda personer, folkbokförda i Lidköpings kommun, som på grund av sjukdom eller andra omständigheter är i behov av ekonomiskt bistånd.

Ansökan

Senast 15 oktober på särskild blankett som finns att hämta på ovanstående hemsida. UTDELNING: Under december.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *