Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Johanna Anderssons stiftelse för näringsfysiologisk forskning

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att verka för folkhälsans höjande genom att främja en sund och enkel livsföring och ett naturligt levnadssätt bland människorna. Stiftelsens verksamhetsområde är begränsat till de nordiska länderna (Sverige, Norge, Danmark och Finland). Sitt syfte vill stiftelsen vinna genom positiva åtgärder för främjande av en näringsreform, som till skillnad från nu rådande förhållanden i näringshänseende bland människorna tager sikte på enklare livsföring med avseende på kosten och under motarbetande av för människorna hälsovådlig stimulantia, sålunda verkande för folkhälsans höjande.

Detaljer

Fondnamn

Johanna Anderssons stiftelse för näringsfysiologisk forskning

Huvudman

Lunds Universitet, Nils-Georg Asp

Postadress

Box 117

Postnummer

22100

Ort

LUND

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 046-2228304

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Bidrag delas ut som stöd till näringsfysiologisk forskning inriktad på folkhälsans förbättrande samt till

Ansökan

Skall göras på särskild blankett och ha kommit in till registrator, senast 2010-09-29.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *