Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Johanna Andersohns Minnesstiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stödja allmännyttiga företag och inrättningar, hvilka böra i första rummet afse det uppväxande slägtets danande till goda och nyttiga samhällsmedlemmar äfvensom den arbetande klassens höjande i sedligt och moraliskt hänseende; men i övrigt öfverlämnas till Herrar Stadsfullmäktiges pröfning. Främst föreningar som driver ungdomsverksamhet som erhåller bidrag.

Detaljer

Fondnamn

Johanna Andersohns Minnesstiftelse

Huvudman

Vänersborgs kommun

Postadress

Kommunstyrelsen

Postnummer

46285

Ort

VÄNERSBORG

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 0521-271000

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

När som helst under året. Egen skriftligt utformad och underskriven ansökan med lämpliga bilagor som styrker ansökan. Beslut om utdelning sker året efter ansökningsåret.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *