Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Jämtlands läns Blindförenings Understödsstiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att mottaga och förvalta medel, som tillfalller stiftelsen eller Synskadades Förbund SRF Jämtlands län genom testamente eller gåvobrev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind ungdom. Därest i testamente eller gåvohandling särskild föreskrift meddelats, att medlen skall användas för andra ändamål än de nu angivna, skall de av testator eller donator meddelade föreskrifterna iakttagas och äger stiftelsens styrelse, om så befinnes ändamålsenligt, överföra förvaltningen av nu omförmälda medel till Synskadades Förbund SRF Jämtlands län eller av Synskadades Förbund SRF Jämtlands län anvisad sammanslutning.

Detaljer

Fondnamn

Jämtlands läns Blindförenings Understödsstiftelse

Huvudman

SRF Jämtlands län

Postadress

Hagvägen 35

Postnummer

83148

Ort

ÖSTERSUND

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 063-102750

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *