Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Jämtlands Läns Bidrag till kulturprojekt och kulturarrangemang

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Anslaget syftar till att stötta och stimulera länets kulturliv som har länsövergripande karaktär. Det skall rikta sig till invånarna i minst 3 av länets kommuner eller ha annat regionalt intresse.

Detaljer

Fondnamn

Jämtlands Läns Bidrag till kulturprojekt och kulturarrangemang

Huvudman

Jämtlands läns landsting

Postadress

Länskulturen Kulturstöd

Postnummer

83183

Ort

ÖSTERSUND

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 063-147500

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Organisationer, föreningar, sammanslutningar eller enskilda personer.

Ansökan

Sker löpande under året. Skriftlig ansökan. För mer information se angiven hemsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *