Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Bo Ekelund-stipendiet för idrottens utbredning och utveckling

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Inga särskilda ansökningsformulär finns. Skriftliga ansökningar och förslag med lämpliga bilagor som styrker ansökan skall vara stipendiekommittens sekreterare tillhanda senast den 31 augusti. Endast utsedda stipendiater underrättas, och det senast den 1 november. Stipendiat skall lämna kort, skriftlig rapport om hur stipendiet använts. (Efter den 31 augusti inkomna ansökningar och förslag behandlas först i september-oktober följande år.)

Detaljer

Fondnamn

Bo Ekelund-stipendiet för idrottens utbredning och utveckling

Huvudman

Riksidrottens Vänner

Postadress

Uckerö 6320

Postnummer

74294

Ort

ÖSTHAMMAR

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 010-476 53 32 Elisabeth Rosenberg

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *