Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Bio-Human- och Veterinär Medicinsk Stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att lämna understöd för beredande av vetenskaplig undervisning och att främja vetenskaplig forskning. Inom ramen för ovan angivet ändamål ankommer det på styrelsen att under hänsynstagande till vetenskapernas utveckling bestämma vilka vetenskapsområden som skall gynnas av stiftelsen, och huruvida destinatärerna skall vara anknutna till några bestämda länder. Det ankommer på styrelsen att bestämma, huruvida avkastningen från stiftelsens medel skall användas för stipendier, forskningsbidrag eller på annat sätt.

Detaljer

Fondnamn

Bio-Human- och Veterinär Medicinsk Stiftelse

Huvudman

AB Hebi

Postadress

Regeringsgatan 20

Postnummer

11153

Ort

Stockholm

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-214115

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Kontakta förvaltaren för mer information.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *