Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Bidrag till vissa icke statliga kulturlokaler

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Investeringsbidrag till vissa kulturlokaler som tillhör någon annan än staten. Bidrag lämnas med högst 30 procent av kostnaden vid nybyggnad och med högst 50 procent för övriga projekt. Bidraget kan lämnas till nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer, handikappanpassning samt utbyte eller komplettering av inventarier.

Detaljer

Fondnamn

Bidrag till vissa icke statliga kulturlokaler

Huvudman

Boverket

Postadress

Box 534

Postnummer

37123

Ort

Karlskrona

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 0455-353000

Ansökan och stadgar

Öppen för

Bidraget går i första hand till lokaler för länsmuseer, men även andra musei-, teater- och konsertlokaler och liknande kan söka.

Ansökan

Lämnas till förvaltaren som också fattar beslut om bidrag. För mer information se ovanståande hemsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *