Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Bidrag till uppsatser inom idrott

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att utveckla och stödja studier om idrottsutveckling i Sverige har Riksidrottsförbundet (RF) avsatt medel till studentuppsatser. RF vill uppmuntra studier i ett brett perspektiv, från enskilda individers upplevelser av idrott i alla åldrar till föreningar och organisationers olika verksamheter och dess effekter. Alla vetenskapsområden kan således förekomma. Bidrag kan ges till uppsatser på magister- eller mastersnivå (tidigare benämnd C/D-nivå), och ska omfatta minst femton högskolepoäng. Uppsatser kring område motion/hälsa, barn/ungdoms och elitidrott. Definitionen är bred, varför det kan vara lämpligt att titta på vilka uppsatser som tidigare har beviljats bidrag.

Detaljer

Fondnamn

Bidrag till uppsatser inom idrott

Huvudman

Riksidrottsförbundet (RF)

Postadress

Idrottsutveckling, Idrottens Hus,

Postnummer

11473

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-699 60 00

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Studenter på svenskt universitet eller högskola. Initiativtagare för uppsatsen kan dock vara annan person eller förening/organisation som är knuten till verksamheten. Till varje uppsats skall berörd institution avdela handledare.

Ansökan

Senast 1 oktober respektive 15 februari på särskild blankett som kan hämtas från ovanståande websida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *