Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Bidrag och stipendier till kompetensutveckling

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Skolväsendets kunskapsuppdrag innebär att främja barns, ungas och vuxnas utveckling av kunskaper som är nödvändiga för var och en som individ, som samhällsmedborgare samt som grund för fortsatt utbildning. Skolverkets uppdrag är att stödja nationell likvärdighet och skolors och kommuners arbete för ökad måluppfyllelse.

Detaljer

Fondnamn

Bidrag och stipendier till kompetensutveckling

Huvudman

Myndigheten för skolutveckling

Postadress

Fleminggatan 20, 5 tr

Postnummer

10620

Ort

Stockholm

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-52778000

Ansökan och stadgar

Öppen för

Bidrag till olika ändamål inom barnomsorg, skola och vuxenutbildning.

Ansökan

På särskild blankett. Bifoga lämpliga bilagor som styrker din ansökan. Ansökningstider och ändamål varierar från år till år. Information ges på myndighetens hemsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *