Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Bidrag i Gullsprångs kommun

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Enligt föreskrifterna för de olika stiftelserna/gåvorna skall avkastningen användas till stöd åt behövande inom Gullspångs kommun. Behovet av bidrag prövas i samråd med socialkontoret. På särskild blankett. 

Detaljer

Fondnamn

Bidrag i Gullsprångs kommun

Huvudman

Gun Dahlgren

Postadress

Box 80

Postnummer

54822

Ort

Hova

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 0506-360 00

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

 Det ekonomiska biståndet är behovsprövat. Det betyder att en ekonomisk utredning görs vid det första besöket.

Ansökan

Kontakta socialsekreterare som hjälper dig med ansökan. Ansökningsblankett finns på ovanståande hemsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *