Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Bertha och Idolf Rosengrens Stipendium

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Utdelar stipendium till medellösa, begåvade, flitiga och helst för Gudsfruktan och goda seder kända filosofie eller teologie studerande vid universitetet. Filosofie studerande skall ha klassiska språk (grekiska eller latin) eller historia eller filosofi som huvudämne (minst 40p/60hp) och teologie studerande skall ha kyrkohistoria (kyrko- och samfundsvetenskap och/eller missionsvetenskap och/eller kristendomens historia) eller religionshistoria eller exegetik (bibelvetenskap) som huvudämne. Släkting som uppfyller ovanstående villkor äger företräde. Stipendiet får innehas av samme sökande i tre till högst fem år beroende på studieresultat.

Detaljer

Fondnamn

Bertha och Idolf Rosengrens Stipendium

Huvudman

Uplands nation

Postadress

S:t Larsgatan 11

Postnummer

75311

Ort

UPPSALA

Land

Sverige

Kontakt

Ansökan och stadgar

Öppen för

Manlig filosofie eller teologie heltidsstuderande som tillhör Uplands nation vid universitetet.

Ansökan

Senast början av december på särskild blankett som finns att hämta på kuratorsexpeditionen och Uppsala universitets studerandeexpedition.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *