Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Bengt Ekholms fond för musikstudier

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stipendierna skall främja fördjupade studier inom musikens område. Stipendierna kan sökas av den som genomfört minst 1 års heltidsstudier.

Detaljer

Fondnamn

Bengt Ekholms fond för musikstudier

Huvudman

Karlstads Universitet

Postadress

Universitetsledningens kansli

Postnummer

65188

Ort

KARLSTAD

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 054-7001042

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Studenter vid universitet.

Ansökan

April och oktober. Ingen särskild blankett erfordras. Annonseras i lokalpress och på universitetets studentsida. Ange stipendiets namn och diarienummer (dnr som annonseras) på ansökan. Individuell ansökan med CV skall även innehålla uppgift om ändamålet för vilket stipendiet söks, samt projektplan över användningen av ett stipendium. I den mån stipendiet söks för utlandsstudier skall en res- och studieplan bifogas. I förekommande fall skall rekommendationsbrev från handledare medfölja. För detta stipendium kan även provspelning förekomma innan beslut fattas om stipendium.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *