Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Behms donationsfond

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stipendiet är avsett för person som studerar eller avlagt examen vid NL-fakulteten och är avsett som ekonomisk hjälp till genomförandet av vetenskaplig undersökning inom området för ämnena lantbruksekonomi, bokföring och marknadslära.

Detaljer

Fondnamn

Behms donationsfond

Huvudman

Sveriges Lantbruksuniversitet SLU

Postadress

Box 7070

Postnummer

75007

Ort

UPPSALA

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 018-671266

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

Under mars. Ansökan med meritförteckning, utförlig kostnadskalkyl och övriga handlingar sökanden önskar åberopa insändes i original + 8 kopior. Ange bankkontonummer (clearingnummer och kontonummer) och bankens namn.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *