Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

B A Danelii stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Främjar något ändamål som avser huvudstadens förskönande, förbättrande av dess hygien eller befolkningens höjande i intellektuellt hänseende (avser ej studiestipendier eller resor).

Detaljer

Fondnamn

B A Danelii stiftelse

Huvudman

Stockholms stads stiftelseförvaltning

Postadress

Stadshuset

Postnummer

10535

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-50829000

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Sökande ska vara skriven i eller ha verksamhet i Stockholms Stad.

Ansökan

Kontakta förvaltaren eller se hemsidan för mer information. Egen skriftlig utformad och underskriven ansökan med beskrivning av aktivitet med tydlig koppling till stiftelsens ändamålsbeskrivning, budget över planerad användning av stiftelsemedel och eventuell årsredovisning-/berättelse.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *