Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område, i första hand genom stipendier till gästforskare.

Detaljer

Fondnamn

Axel Wenner-Grens Stiftelse för Internationellt Forskarutbyte

Huvudman

Vetenskapssekretariatet

Postadress

Sveavägen 166 23 tr.

Postnummer

11346

Ort

Stockholm

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-7369815 Maria Helgöstam

Ansökan och stadgar

Öppen för

Svenska forskare som vill resa utomlands och gästforskare som vill komma till Sverige.

Ansökan

Senast 1 oktober på särskild blankett som finns att hämtas från hemsidan.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *