Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Axel och Sofia Alms Stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stipendier för gymnasiestudier och motsvarande folkhögskolestudier för läsåret 2015 – 2016. Stipendium tilldelas endast den som har godkända studieresultat och tilldelas endast undantagsvis den som inte har kunskaper motsvarande minst fordringarna för genomgången grundskola.

Detaljer

Fondnamn

Axel och Sofia Alms Stiftelse

Huvudman

Brahegatan 26, 4 tr

Postadress

Brahegatan 26, 4 tr

Postnummer

11437

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08- 6625570

Ansökan och stadgar

Öppen för

Behövande unga som studerar vid gymnasium eller bedriver motsvarande folkhögskolestudier. Ny sökande som har fyllt 23 år kan inte komma i fråga för stipendium.

Ansökan

Under tiden 15 september -15 oktober på särskild blankett. Bifoga lämpliga bilagor som styrker din ansökan. För mer information och ansökningsblankett se stiftelsens hemsida. Beslut om tilldelning av stipendium lämnas i brev under den adress som angetts i ansökan före slutet av mars månad.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *