Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

August och Matilda Lindbloms Stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stiftaren vill då tydligt framhålla att han på intet vis avser att bisträcka personer, som genom dryckenskap, oordentligt leverne, slöseri eller genom annat eget förvållande råkat i nödläge, de må nu tillhöra vilken klass som hälst i samhället. I motsats till dessa finnes många, som fastän skötsamma och arbetsamma, dock nätt och jämnt lyckas att hålla nöden utanför dörren och hellre påtaga sig försakelser och umbäranden än de vilja söka hjälp. Sådana medmänniskor anser stiftaren göra sig särskilt förtjänste av att uppmuntras och räckas en stödjande hand och därigenom se att deras tysta och vackra strävan att göra rätt för sig, trots de ofta otillräckliga inkomsterna är uppskattat och värderat åtminstone på något håll.

Detaljer

Fondnamn

August och Matilda Lindbloms Stiftelse

Huvudman

Maria Magdalena Församling

Postadress

Box 15010

Postnummer

10465

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Ansökan och stadgar

Öppen för

Enskilda behövande personer från södra Stockholm.

Ansökan

När som helst under året. Kontakta församlingen för personligt besök, eller fyll i ansökningsblankett som finns på hemsidan. Om du vill söka hjälp till tandvård eller glasögon ska du skicka med ett kostnadsförslag.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *