Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

August Christerssons stipendiefond

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att avkastningen får användas till stipendier åt skötsamma, flitiga och begåvade ungdomar av båda könen, som därav äro i behov för utbildning vid folkhögskola eller lantmannaskola samt för av staten eller landstinget övervakade hushålls-, lantbruks-, mejeri- och trädgårdsskolor.

Detaljer

Fondnamn

August Christerssons stipendiefond

Huvudman

Svalövs kommun

Postadress

Svalövs kommun

Postnummer

26880

Ort

SVALÖV

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 0418-47 50 89 Annika Andersson

Ansökan och stadgar

Öppen för

Folkbokförd inom kommunen, företrädesvis i det område som motsvaras av dåvarande Norrvidinge kommun. Ett beslut hos Kammarkollegiet (2004) om permutation medger att även sökande som varit tvungna att folkbokföra sig på annan ort på grund av studierna, ska kunna få stipendiet.

Ansökan

Senast 30 april. Tillsammans med ansökan ska bifogas personbevis. Skriv ett kort men tydligt brev med motivering till varför du bör få bidrag, inkludera kontaktuppgifter och eventuellt andra handlingar som kan styrka din ansökan, t.ex. studiebevis.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *