Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Arvfondsdelegationen

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Främja verksamhet av ideéll karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Stöd kan lämnas för att förnya och utveckla verksamhet. Fonden stöder inte reguljär verksamhet.

Detaljer

Fondnamn

Arvfondsdelegationen

Huvudman

Box 2218

Postadress

Box 2218

Postnummer

10315

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-7000800

Ansökan och stadgar

Öppen för

Stöd beviljas endast juridiska personer exempelvis förening eller stiftelse. Offentlig huvudman, exempelvis kommuner, kan endast i undantagsfall beviljas stöd. Det kan t.ex. gälla utvecklingsprojekt som bedrivs i nära samarbete med ideella organisationer. Enskilda personer eller företag kan däremot inte få stöd ur fonden.

Ansökan

När som helst under året. På särskild blankett. För ansökningsblankett och mer information se fondens hemsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *