Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Apotekarsocietetens stiftelse för apotekares fortsatta studier

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Stipendier bidraga till den svenska farmaciens utveckling i vetenskapligt och praktiskt hänseende. Stipendium utdelas för vetenskapliga och praktiska studier under en tid av minst sex månader vid högre undervisningsanstalt eller vid fabrik för tillverkning av farmaceutiska preparat.

Detaljer

Fondnamn

Apotekarsocietetens stiftelse för apotekares fortsatta studier

Huvudman

Apotekarsocieteten

Postadress

Box 1136

Postnummer

11181

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Ansökan och stadgar

Öppen för

Person som avlagd apotekarexamen. Sedan minst fyra år medlem i föreningen. En skriftlig berättelse inom ett år från studiernas början.

Ansökan

Annonseras i fackpress.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *