Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Anna Cederbergs Stiftelse för medicinsk forskning

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Att främja medicinsk forskning, bedriven av svenska vetenskapsmän. För sådant ändamål skall avkastningen av stiftelsens tillgångar användas övervägande för bestridande av sådana kostnader, för vilka bidrag i otillräcklig omfattning utgå av allmänna medel, i första hand kostnader för svenska vetenskapsmäns deltagande i undervisning och forskning vid utländska läroanstalter samt i kongresser o.dyl. utomlands ävensom för företagande i övrigt av studieresor för befordrande av svensk medicinsk forsknings framåtskridande.

Detaljer

Fondnamn

Anna Cederbergs Stiftelse för medicinsk forskning

Huvudman

Karolinska Institutet

Postadress

Karolinska Institutet

Postnummer

17177

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-5248 6498 Britt-Marie Dehn

Ansökan och stadgar

Öppen för

Forskare

Ansökan

När som helst under året, ingen särskild blankett.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *