Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Anna-Britta Håkanssons understödsfond

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Skall användas till understöd åt behövande patienter, som vårdats på Karolinska sjukhuset eller Danderyds sjukhus. Patienter med lungsjukdom prioriteras. Bidrag kan även utgå till sköterskor, som har minst ett års anställning vid något av sjukhusen och som på grund av sjukdom är i behov av vila. 

Detaljer

Fondnamn

Anna-Britta Håkanssons understödsfond

Huvudman

Stockholms läns Landsting

Postadress

Box 22550

Postnummer

10422

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-7372500

Ansökan och stadgar

Öppen för

Ansökan

För samtliga stiftelser gäller att det är kuratorn eller fondhandläggaren vid sjukhuset eller vårdcentralen som är kontaktperson för stiftelserna och den man ska kontakta för att kunna söka bidrag. För mer information se angiven hemsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Formulär

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *