Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Anders Otto Swärds Stiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Utdelar stipendier till studiebegåvade ungdomar av bägge kön som studerar vid gymnasier. Villkoren för bidrag är, förutom studiebegåvning, en ekonomiskt besvärlig situation. Dessutom erfordras svenskt medborgarskap. Bidrag utdelas till en och samma person högst två gånger. INSTÄLLT TILLSVIDARE: Bidrag till medicinsk och ekonomisk forskning till forskningsprojekts utförande, även anslag för studieresor av vikt för vederbörandes vetenskapliga arbete. Bidrag ges vanligen inte för lön till forskare. Bidrag till en och samma person utdelas inte mer än två gånger under en tioårsperiod.

Detaljer

Fondnamn

Anders Otto Swärds Stiftelse

Huvudman

Box 7831

Postadress

Box 7831

Postnummer

10398

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-4027200

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Gymnasieelever i Stockholms län utom Norrtäljes, Södertäljes och Nynäshamns kommuner, ej heller till elever i komvux och påbyggnadsutbildningar. Enskilda personer och institutioner i hela Sverige kan söka för forskning.

Ansökan

Skall insändas före 1 februari, 1 maj, respektive 1 oktober på särskild blankett som finns på hemsidan. Ansökan för gymnasieelever skall vara bekräftade av kurator eller motsvarande befattningshavare, skall bifogas personbevis med uppgift om medborgarskap, samlat betygsdokument och i förekommande fall slutbetyg från grundskolan. Ansökan för forskare ingivet i två exemplar, skall ingå ifyllt ansökningsformulär, projektbeskrivning, kostnadsplan, curriculum vitae och intyg från handledare eller annan med kännedom om forskningsprojektet. Intyg erfordras inte för ansökan från etablerad forskare (professor, docent). För mer information se stiftelsens hemsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till

Kontakt


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *