Vi uppdaterar Stipendieguiden till ett nytt gränssnitt och en ny databas. Det du ser nu är endast för test! Vi återkommer inom kort!

Anders Granholms yrkesskolestiftelse

Beskrivning

ÄNDAMÅL: Reseunderstöd åt dem, som för sin vidareutbildning under någon tid söka anställning utomlands, och bör vid understödets utdelande, såvitt möjligt är, tillses, att trygghet vinnes, att understödstagaren återvänder och bosätter sig i Stockholm för sitt yrkesutövande. Understöd lämnas uteslutande åt yrkesidkare tillhörande metall-, bleckslageri-, plåtslageri, eller smidesyrkena.

Detaljer

Fondnamn

Anders Granholms yrkesskolestiftelse

Huvudman

Stockholms Stads Stiftelseförvaltning

Postadress

Stadshuset

Postnummer

10535

Ort

STOCKHOLM

Land

Sverige

Kontakt

Telefon

 08-50829800

Epost

Ansökan och stadgar

Öppen för

Elever vid yrkesskolor.

Ansökan

Senast den 21 juni på särskild blankett. För mer information se stadens hemsida.

Ansökningsperiod(er)

Ansökan från

Ansökan till


Notice: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Öppetider/kontakt

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

You can edit this page in WordPress Block Editor. Reorder blocks, add columns, text or images.
Citadela Directory plugin works with Citadela theme or any modern 3rd party theme.

Leave a review

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *